Privātums

Muhoov.lv uzņemas aizsargāt klientu privātumu un gādāt par to, lai klienta personas dati būtu aizsargāti.

Muhoov.lv darbība internetā atbilst un ir saskaņā ar visiem saistītajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un Latvijas Republikas likumiem.

Muhoov.lv neizmanto informāciju par saviem klientiem nelikumīgos nolūkos, kā arī nenodod savu klientu datus un personisko informāciju trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad informācijas pārsūtīšana ir nepieciešama klientam, un ja tā ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Personas informācijas ieguve un izmantošana

Brīdī, kad klients nodod muhoov.lv rīcībā savu kontaktinformāciju (vārds, telefona numurs, e-pasta adrese utt.), mums tiek dota atļauja piepildīt klientu vēlmes un atrisināt problemātiskas situācijas, ja tādas rodas.

Nekādi klienta dati (personas dati un dati par pirkuma samaksu) nav pieejami trešajām personām.

Muhoov.lv ievēro savu klientu personas datu privātumu un konfidencialitāti. Visus klientu datus aizsargā Latvijas personas datu aizsardzības tiesību akti.

Personas datus apstrādā muhoov SIA, adrese: Heina 23b-4, Tallinn, Igaunija.

Muhoov.lv jaunumi

Informāciju par muhoov.lv jaunumiem ar e-pasta palīdzību saņem tikai tie klienti, kas ir pieteikušies to saņemt. Klients jebkurā brīdī var atteikties no šiem informatīvajiem e-pastiem, ja vairs nav ieinteresēts saņemt jaunumus no mums. Muhoov.lv sūta tikai svarīgu informāciju, par kuru klientam būtu jāuzzina. Klientu e-pasta adreses un telefona numurus nenodod trešo personu lietošanā.

Citu datu ieguve un lietošana

Statistikas nolūkos muhoov.lv ievāc datus par mājaslapas apmeklētājiem (apmeklētāju skaits, apmeklējuma laiks, ilgums utt.). Šī inofrmācija nav saistīta ar konkrētu personu, bet dod statistisku informāciju, kuru muhoov.lv ir atļauts analizēt un, pamatojoties uz to, uzlabot mājaslapas funkcionalitāti. Šos datus izmanto tirdzniecības un klientu apkalpošanas nolūkos, un tos ir atļauts iesniegt trešajām personām datu apstrādes nolūkos, saglabājot apmeklētāja anonimitāti.

Personas datus apstrādā muhoov SIA, adrese: Heina 23b-4, Tallinn.

Komentāri


Muhoov.lv pieder informācija, kuru mums snieguši lapas apmeklētāji. To ir iespējams izlasīt mūsu mājaslapā, komentāru sadaļā.

Tiešsaites uz citām mājaslapām

Mājaslapā muhoov.lv atrodas tiešsaites uz citu uzņēmumu un organizāciju mājaslapām, taču muhoov.lv neuzņemas atbildību par to saturu un privātuma/drošības metodēm.

Klientu apstiprinājums par muhoov.lv privātuma politikas ievērošanu

Izmantojot muhoov.lv pakalpojumus, klients apliecina, ka ir iepazinies ar mūsu privātuma politiku un piekrīt tās noteikumiem.

Ja vēlaties izteikt piezīmes un ieteikumus par muhoov.lv privātuma politiku, lūdzam to darīt mums zināmu, rakstot uz e-pastu: hello [@] muhoov.lv