Noteikumi

E-veikala muhoov.lv (turpmāk E-veikals) īpašnieks ir muhoov SIA (reģ.nr. 14427736), juridiskā adrese Heina 23b, Tallinn 10319, Igaunija. Telefona numurs: +372 509 7750 un e-pasta adrese: hello [@] muhoov.lv

Pirkuma līgums, informācija par precēm un to cenu

Noteikumi attiecas uz preču iegādi E-veikalā. E-veikalā nopērkamo preču cenas mājaslapā ir norādītas tām blakus. Pirkuma cenā tiek iekļauta maksa par preces piegādi. Preces piegādes cena ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas, kā arī izvēlētā piegādes veida. Piegādes izmaksas  tiek aprēķinātas pie pasūtījuma noformēšanas. Papildinformācija par precēm ir atrodama E-veikalā, blakus tām.

Pasūtījuma noformēšana

Lai pasūtītu preci, tā jāpievieno iepirkumu grozam. Pasūtījuma noformēšanai ir jāaizpilda norādītie lauki un jāizvēlas sev piemērots piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiek attēlota galējā summa apmaksai eiro valūtā, kuru ir iespējams samaksāt ar internetbankas vai cita maksājumu risinājuma palīdzību.

Ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt, jo tās ir beigušās, vai arī kāda cita iemesla dēļ, pircējam par to pēc iespējas ātrāk paziņo, kā arī, vēlākais 14 dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas brīža, tiek atgriezta samaksātā summa (t.sk. preces piegādes samaksa).

Piegāde

Preces tiek nosūtītas uz sekojošām valstīm: Latvija. Preces piegādes izmaksas tādā apmērā, kādas tās noteiktas pirms samaksas par pasūtījumu, sedz pircējs. Latvijas iekšējie pasta sūtījumi līdz piegādes adresei nokļūst 7-10 darba dienu laikā, sākot ar dienu, kad stājies spēkā pirkuma līgums. Izņēmuma gadījumos pārdevējam ir tiesības piegādāt preces 45 kalendāra dienu laikā.

Līguma stāšanās spēkā

Pārdevēja un Pircēja savstarpējais pirkuma līgums stājas spēkā, sākot ar brīdi, kad apmaksai paredzētā summa ir pienākusi E-veikala norēķinu kontā.

Nosacījumi ir tiesiskās attiecības starp klientu (turpmāk – Pircējs) un E-veikala, kas atrodas mājaslapā muhoov.lv, īpašnieku muhoov SIA (turpmāk Pārdevējs), kas saistītas ar E-veikala preču iegādi. Neskaitot šos nosacījumus, E-veikala darbību regulē arī Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti par preču iegādes tiesiskajām attiecībām.

Tiesības atgriezt preci

Pircējam ir tiesības atgriezt E-veikalā iegādāto preci 14 dienu laikā no tās piegādes brīža.

Tiesības atgriezt preci neattiecas uz gadījumiem, kad pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā, pasūtīto preci, to nedrīkst izmantot citiem mērķiem kā tiem, kas atbilst preces pielaikošanai, fiziski atrodoties veikalā.

Ja prece ir izmantota citiem mērķiem nekā nepieciešams tās pielietošanai vai tā ir ar nolietošanas pazīmēm, E-veikalam ir tiesības pazemināt atgriežamo samaksu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Preces atgriešanas izmaksas sedz pircējs, izņemot gadījumus, kad prece atgriezta tāpēc, ka tā neatbilst pasūtītajai (piemēram, nepareizā prece vai prece ar defektu).

Pircējam prece ir jāatgriež 14 dienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas vai arī jāuzrāda apliecinājums, ka šī perioda laikā prece ir nodota piegādātājam.

E-veikals ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc iesnieguma par preces atgriešanu saņemšanas, kā arī tiklīdz atgriežamā prece ir saņemta, atgriež pircējam visu no pircēja līguma ceļā saņemto samaksu.

E-veikals var atteikties atgriezt samaksu par preci līdz brīdim, kad ir saņēmis preci vai līdz pircējs ir uzrādījis apliecinājumu, ka preci ir nosūtījis atgriešanai.

E-veikalam ir tiesības atcelt darījumu un pieprasīt pircējam atgriezt preci, ja tās cena interneta veikalā  nejaušības dēļ ir norādīta būtiski zemāka par tās tirgus vērtību.

Lai atgriezu vai samainītu preci, lūdzam uzrakstīt mums iesniegumu brīvā formā un nosūtīt to uz e-pasta adresi hello[@]muhoov.lv

Lai atgrieztu preci, sūti to uz:

1. OMNIVA Tallinna Balti Jaama pakiautomaat (muhoov OÜ +372 509 7750)

2. DPD Automaat robot Telliskivi Depoo (muhoov OÜ +372 509 7750)

Apmainīsim preci pret jaunu 14 darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža. Preces atgriešanas pasta izmaksas sedz pircējs.

Tiesības iesniegt pretenzijas

E-veikals ir atbildīgs par pircējam pārdotās preces pārdošanas līguma saistību nepildīšanu vai nepilnību gan gadījumā, ja tas bijis preces nodošanas brīdī, gan, ja tas noskaidrojas divu gadu laikā, sākot no brīža, kad prece nodota pircējam. Pirmos sešus mēnešus no šī laika tiek pieņemts, ka nepilnība ir bijusi jau preces nodošanas brīdī. E-veikalam ir tiesības apstrīdēt šo pieņēmumu.

Pircējam ir tiesības divu mēnešu laikā vērsties E-veikalā, ja precei parādījušies bojājumi, sūtot e-pastu uz adresi hello [@] muhoov.lv vai zvanot uz telefona numuru +372 509 7750.

E-veikals neuzņemas atbildību par preces bojājumiem, kuri ir radušies pēc preces nodošanas pircējam.

Ja iegādātajai precei ir bojājumi, par kuriem atbildīgs ir E-veikals, tas salabo vai aizvieto bojāto preci ar jaunu. Ja preci nav iespējams ne salabot, ne aizstāt ar jaunu, E-veikals atgriež pircējam visas prikšanas līgumā iekļautās summas.

E-veikals atbild uz patērētāja sūdzībām rakstiski vai formā, kas var tikt atveidota rakstiski, 15 dienu laikā.

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Pircēja ievadītos personas datus (vārds, uzvārds, telefona numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti) E-veikals izmanto tikai, lai apstrādātu pasūtījumu un nosūtītu preci pircējam. E-veikals pārsūta personas datus preces pārvadāšanas pakalpojumu nodrošinātājam, lai nogādātu preci tās pasūtītājam.

E-veikals nosūta pircējam ziņas par jaunumiem un piedāvājumiem uz pircēja e-pasta adresi tikai gadījumā, kad pircējs ir izrādījis vēlmi tādas saņemt, ievadot savu e-pasta adresi un apstiprinot, ka vēlas šos sūtījumus savā e-pastā.

Pircējam jebkurā laikā ir iespējams atteikties no pa e-pastu nosūtītajiem piedāvājumiem, informējot mūs par to, nosūtot e-pastu, vai arī sekojot e-pasta, kas satur piedāvājumu, norādēm. E-veikals atbild uz patērētāja izteikto sūdzību rakstiski vai rakstiski atveidojamā formā 15 dienu laikā.

Strīdu atrisināšana

Ja pircējam rodas pretenzijas par E-veikala darbību, tās jānosūta uz e-pasta adresi hello [@] muhoov.lv vai zvanot pa telefona numuru +372 509 7750

Ja pircējam un E-veikalam neizdodas atrisināt strīdu ar līguma palīdzību, pircējam ir iespēja griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ar nepieciešamajiem noteikumiem iespējams iepazīties, kā arī iesniegt iesniegumu iespējams šeitPatērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē ir atrisināt domstarpības, kas radušās patērētāja un E-veikala starpā par noslēgto līgumu. Pircēja sūdzības izskatīšana centrā iz bezmaksas.

Pircējs ar sūdzību var vērsties Eiropas Savienības patēretāju strīdu atrisinošā platformā.